Bendrosios nuostatos

UAB „Šešios ryto“, įmonės kodas 304167423, PVM mokėtojo kodas LT100009938219, registracijos adresas: Europos pr. 122, LT-46351 Kaunas, Lietuvos Respublika, el. pašto adresas – inspiration@iddo.lt yra svetainės www.iddo.lt operatorius ir Duomenų valdytojas (toliau – Duomenų valdytojas) yra įsipareigojęs saugoti ir gerbti Jūsų privatumą. Prašome įdėmiai perskaityti, kad suprastumėte, kodėl ir kaip renkame Jūsų duomenis, taip pat kaip juos naudosime.

Privatumo politikos turinys:

 1. Kokius Jūsų asmens duomenis ir kokiu tikslu naudojame.
 2. Kokius asmens duomenis atskleidžiame trečiosioms šalims.

III. Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis.

 1. Jūsų teisės.
 2. Kaip naudojame slapukus.
 3. Kita svarbi informacija apie asmens duomenų naudojimą.

VII. Jūsų privatumo apsaugos nuostatų pakeitimai.

VIII. Kaip su mumis susisiekti.

 1. Kokius Jūsų asmens duomenis ir kokiais tikslais tvarkome
 2. Jūsų asmens duomenis tvarkome turėdami Jūsų sutikimą ir teisėtą interesą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslo – sudaryti ir tinkamai įvykdyti su Jumis sudarytą sutartį – sandorį.
 3. Mes siekiame užtikrinti sklandų paslaugų teikimą Jums, kokybišką aptarnavimą ir geriausią Jūsų patirtį mūsų elektroninėje parduotuvėje, todėl šio teisėto intereso tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis. Jūs turite teisę bet kada nesutikti dėl tokio duomenų tvarkymo kreipdamiesi į mus elektroniniu paštu inspiration@iddo.lt Gavę Jūsų nesutikimą, duomenis nustosime tvarkyti nedelsiant, bet galime užtrukti iki 10 dienų.

Teisėto intereso pagrindu tvarkome Jūsų techninio pobūdžio duomenis nurodytus žemiau.

 1. Tvarkome šių rūšių asmens duomenis:
 • KOMUNIKAVIMO DUOMENYS:
 1. Jūsų vardas, pavardė, adresas, elektrinio pašto adresas, telefono numeris:
  1. pristatydami Jūsų įsigytas prekes interneto parduotuvėje WWW.IDDO.LT Jūsų nurodytu pristatymo adresu;
  2. siųsdami Jums informaciją apie mūsų naujus produktus ir paslaugas;
 1. Jūsų pirkimo ir veiksmų istoriją, kurią sudaro Jūsų pirkiniai, Jūsų krepšelyje išsaugotos prekės ir Jūsų veiksmai naudojantis el. paštu, interneto svetaine:
  1. parduodami Jums prekes;
  2. teikdami paslaugas ir pagalbą, taip pat tvarkydami pinigų grąžinimo klausimus;
  3. siųsdami personalizuotus el. laiškus.

Šiuos duomenis saugome 2 metus.

 • DUOMENYS APIE SANDORĮ:
 1. Jūsų mokėjimo informaciją:
 2. priimdami ir grąžindami pinigus, siekiant įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums;
 3. dėl sukčiavimo prevencijos ir nustatymo, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir nustatyti sukčiavimo atvejus.

Šiuos duomenis saugome 10 metų.

 • TECHNINIAI DUOMENYS:

Mes kaupiame, analizuojame ir perduodame Jūsų duomenis, siekdami užtikrinti sklandų paslaugų teikimą Jums, kokybišką aptarnavimą ir geriausią Jūsų patirtį mūsų įmonėje. Mes tvarkome techninius Jūsų duomenis, gautus iš analitinių paslaugų teikėjų – tokių kaip Google, Facebook.

Rinkdami duomenis per „Google Analytics“ įrankius tvarkome statistinę informaciją apie mūsų interneto svetainės lankomumą, Jūsų naudojamą naršyklę, kompiuterį, apsilankymus, praleistą laiką mūsų svetainėje, kiek kartų apsilankėte mūsų svetainėje, iš kokios svetainės atėjote į mūsų svetainę, kokia paieška atvedė Jus į mūsų svetainę.

Šiuos duomenis saugojame iki 2 metų.

 1. Kokius asmens duomenis atskleidžiame tretiesiems asmenims

Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

 1. jei yra Pirkėjo sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
 2. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Bendrovės partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;
 3. kitoms grupės įmonėms, jeigu duomenys būtini siekiant susijusių tikslų;
 4. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
 5. jeigu būtina užkirsti kelią teisės aktų pažeidimams arba būtina juos tirti.

III. Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis

Jūsų asmens duomenis saugosime tik tiek, kiek tai yra būtina sutartinėms prievolėms arba įstatyminiams reikalavimams įvykdyti. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.

 1. Jūsų teisės

Jūs kaip asmens duomenų subjektas turite šias teises:

 1. Teisę susipažinti su savo asmens duomenimis. Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą, ar tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis. Mums tvarkant Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis kartu su tam tikra papildoma informacija. Ši papildoma informacija apima asmens duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas ir asmens duomenų gavėjus. Mes Jums pateiksime Jūsų asmens duomenų kopiją, jei nebus pažeistos kitų asmenų teisės ir laisvės.
 2. Teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis. Jūs turite teisę patikslinti visus netikslius savo asmens duomenis ir, atsižvelgiant į tvarkymo tikslus, papildyti visus neišsamius savo asmens duomenis.
 3. Teisę prašyti, kad būtų ištrinti Jūsų asmens duomenys. Šia teise galite pasinaudoti, kai: (a) asmens duomenų nebereikia, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi; (b) atšaukiate savo sutikimą ir nėra kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; (c) nesutinkate, kad asmens duomenys būtų tvarkomi pagal taikomuose duomenų apsaugos teisės aktuose numatytas taisykles; (d) asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais arba (e) asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai. Tiesa, atkreipiame dėmesį, kad tam tikrais atvejais šia teise pasinaudoti negalėsite dėl taikomų išimčių. Šios išimtys apima atvejus, kai tvarkyti asmens duomenis yra būtina siekiant: (a) pasinaudoti saviraiškos ir informacijos laisve; (b) laikytis mums privalomų teisinių įsipareigojimų arba (c) pareikšti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus.
 4. Teisę apriboti duomenų tvarkymą. Šia teise galima pasinaudoti tokiais atvejais: (a) Jums ginčijant asmens duomenų tikslumą; (b) kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau Jūs nenorite, kad jie būtų ištrinti; (c) kai asmens duomenų nebereikia mūsų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau Jūs jų prašote dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo, arba (d) Jums nesutikus, kad jie būtų tvarkomi remiantis viešuoju arba teisėtu interesu, kol bus patikrintas Jūsų nesutikimo pagrindas. Apribojus asmens duomenų tvarkymą šiuo pagrindu, mes galime toliau saugoti Jūsų asmens duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, išskyrus: (a) su Jūsų sutikimu; (b) dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ir gynimo; (c) siekdami apsaugoti kitų fizinių ar juridinių asmenų teises arba (d) dėl svarbaus viešojo intereso.
 5. Teisę nesutikti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis dėl priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečia situacija, tačiau tik tokiu mastu, kiek duomenis naudojame viešojo intereso tikslais arba dėl mūsų ar trečiosios šalies teisėtų interesų. Jums su tuo nesutikus, mes sustabdysime asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai galime įrodyti, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekdami pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
 6. Teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenis tvarkytume tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais). Jums su tuo nesutikus, mes sustabdysime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus šiuo tikslu.
 7. Teisę į asmens duomenų perkeliamumą. Tais atvejais, kai asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra (a) Jūsų sutikimas arba (b) sutarties vykdymas ar veiksmai, atlikti Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį.
 8. Teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Tačiau šia teise negalėsite pasinaudoti tais atvejais, kai ji gali neigiamai paveikti kitų teises ir laisves.
 9. Mes nesamdome duomenų apsaugos pareigūno. Jeigu Jums kyla klausimų ar būgštavimų dėl privatumo arba norite pasiteirauti dėl mums patikėtų savo asmens duomenų, susisiekite su iddo.lt svetainės operatoriumi ir Duomenu Valdytoju UAB Šešios ryto atsakingu asmeniu el.  paštu inspiration@iddo.lt  ar telefonu +37065060359. 
 10. Kaip naudojame slapukus

Mūsų interneto svetainėje, kaip ir daugelyje kitų, taip pat naudojami slapukai. Tai mažos apimties duomenų failai, kurie padeda mums greičiau ir patikimiau pateikti turinį. Jums lankantis mūsų svetainėse ar jomis naudojantis, taip pat naudojantis mūsų paslaugomis, įrankiais ar pranešimų perdavimo kanalais, mes arba mūsų įgalioti paslaugų teikėjai galime naudoti slapukus, padedančius mums geriau, greičiau ir patikimiau Jus aptarnauti, taip pat reklamos tikslais.

Paprastai slapukuose nėra saugoma jokia informacija, kuri galėtų idenfitikuoti naudotojo tapatybę, tačiau Jūsų asmeninė informacija, kurią mes tvarkome, gali būti siejama su slapukų gauta ir saugoma informacija.

Trečiųjų šalių naudojami slapukai

Siekdami vykdyti tiesioginę rinkodarą, mes galime naudotis „Google Analytics“, „Facebook“ ar kitų socialinių tinklų teikiamomis rinkodaros ir/ar reklamos priemonėmis, kurios padeda mums analizuoti pirkėjų poreikius, remiantis slapukų surinkta informacija..

Jeigu norite daugiau sužinoti apie naudojamus slapukus ir šalių, kurių žiniatinklio analizės įrankius naudojame ir kurių įskiepius įdiegėme savo interneto svetainėse, privatumo politiką, susipažinkite su mūsų Slapukų politika.

 1. Kita svarbi informacija apie asmens duomenų naudojimą;

Vaikų asmens duomenys

Mūsų interneto svetainėje teikiamos paslaugos skirtos tik vyresniems nei 16 metų asmenims. Jei turėsime pagrįstų abejonių, kad tvarkome duomenis asmenų, kurie yra jaunesnio amžiaus nei nurodyta šioje dalyje, mes pašalinsime šių asmenų duomenis iš duomenų bazių. Jeigu jums kyla pagrįstų abejonių, kad galime tvarkyti jaunesnių nei 16 metų amžiaus asmenų duomenis, prašome nedelsiant mus apie tai informuoti elektroniniu paštu inspiration@iddo.lt.

VII. Jūsų privatumo apsaugos nuostatų pakeitimai

Mes periodiškai peržiūrime savo Privatumo Politiką, kad ji atspindėtų, kaip tvarkome Jūsų duomenis.

Atlikę reikšmingų pakeitimų, apie tai pranešime interneto svetainėje arba kitomis atitinkamomis susisiekimo priemonėmis, pavyzdžiui, elektroniniu paštu, kad Jūs galėtumėte peržiūrėti šiuos pakeitimus prieš toliau naudodamiesi mūsų interneto svetaine.

VIII. Kaip su mumis susisiekti

Mes visuomet norime išgirsti savo klientų atsiliepimus.

Nedvejodami kreipkitės į mus, jei:

– turite kokių nors klausimų arba atsiliepimų apie Mūsų Privatumo Politiką;

– norite, kad mes nustotume naudoti Jūsų informaciją;

– norite pasinaudoti savo, kaip asmens duomenų subjekto, teisėmis arba pateikti skundą.

Jūs galite kreiptis į mus dėl asmens duomenų tvarkymo ir savo teisių įgyvendinimo klausimų elektroniniu paštu inspiration@iddo.lt arba raštu siunčiant prašymus/skundus/atsiliepimus adresu Drobės g. 25b, Kaunas.